Místo: Blovice (Blowizce) [okres Plzeň-jih], Hradiště (Hradisstie...
Datace: 1687
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Urbář

 
   
/ 0