Místo: Doupov (Tuppa) [zaniklé město ve Vojenském újezdu Hradiště...
Datace: 1616
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Urbář

 
   
/ 0