Místo: Doupov (Duppau) [zaniklé město ve Vojenském újezdu Hradiště...
Datace: 1738
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Urbář

 
   
/ 0