Místo: Bolkov (Wolkau, Volkov), Borovy (Borow, Borové), Buková (...
Datace: 1923-1943 +
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Merklín - českobratrská evangelická 02

 
   
/ 0