Místo: Bezděkov (Besdiekau), Bližanovy (Blizanow), Blovice (...
Datace: 1940-1941 oo
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Plzeň - okresní úřad 27

 
   
/ 0