Místo: Andělská Hora (Engelhaus), Bohatice (Weheditz, Vehedice),...
Datace: 1937-1939 oo
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Karlovy Vary - okresní úřad 09

 
   
/ 0