Místo: Borek (Borek), Březina (Bschesina), Bušovice (Buschowitz),...
Datace: 1923-1939 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Rokycany - českobratrská evangelická 01

 
   
/ 0