Místo: Černotín (Tschernotín), Dnešice (Dneschitz), Lažany (...
Datace: 1890-1906 *
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Dnešice 21

 
   
/ 0