Místo: Chotěšov (Koteschau, Kotěšov), Kunkovice (Kunkowitz),...
Datace: 1823-1859 +
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Velhartice 23

 
   
/ 0