Místo: Konice (Kunitz), Obrovice (Wobern), Tureč (Turtsch)
Datace: 1806-1880 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Tureč 15

 
   
/ 0