Místo: Dolejší Krušec (Unter Körnsalz), Kundratice (Kundratitz),...
Datace: 1726-1783 *, oo, +
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Svatý Mouřenec 05

 
   
/ 0