Místo: Bezděkov (Besdiekau) [Rokycany], Břasy (Bras), Březina (...
Datace: 1860-1878 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Stupno 10

 
   
/ 0