Místo: Bezděkov (Besdiekau), Břasy (Bras), Březina (Bschesina),...
Datace: 1860-1878 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Stupno 10

 
   
/ 0