Místo: Hůrky (Hurek, Hurkau), Strašice (Straschitz), Těně (Tien,...
Datace: 1841-1870 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Strašice 11

 
   
/ 0