Místo: Hůrky (Hurek, Hurkau) [Rokycany], Strašice (Straschitz),...
Datace: 1841-1870 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Strašice 11

 
   
/ 0