Místo: Ostřetice (Wostřetitz, Vostřetice)
Datace: 1787-1834 *, oo, +
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Předslav 08

 
   
/ 0