Místo: Bdeněves (Věnoves, Wenussen, Wenuschen), Bližanovy (...
Datace: 1921 oo
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Plzeň - okresní úřad 05

 
   
/ 0