Místo: Babina (Babina), Nebřeziny (Nebřezin, Bruck, Nebřežiny),...
Datace: 1857-1909 oo
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Plasy 14

 
   
/ 0