Místo: Babina (Babina), Nebřeziny (Nebřezin, Bruck, Nebřežiny),...
Datace: 1707-1784 oo, ooi, +, +i
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Plasy 02

 
   
/ 0