Místo: Pavlův Studenec (Paulusbrunn)
Datace: 1825-1839 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pavlův Studenec 11

 
   
/ 0