Místo: Hradiště (Hradischt), Kanice (Kanitz), Lštění (Elschtin,...
Datace: 1889-1919 oo
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Lštění 14

 
   
/ 0