Místo: Doubí (Aich, Querc), Drahovice (Drahowitz), Karlovy Vary (...
Datace: 1795-1878 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Karlovy Vary 058

 
   
/ 0