Místo: Andělská Hora (Engelhaus), Bohatice (Weheditz, Vehedice),...
Datace: 1689-1742 *, oo
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Karlovy Vary 004

 
   
/ 0