Místo: Horní Brána (Oberthorvorstad)
Datace: 1890-1904 +, +i
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Cheb-sv. Mikuláš 164

 
   
/ 0