Místo: Horní Brána (Oberthorvorstad), Hradiště (Reichersdorf),...
Datace: 1903-1913 +, +i
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Cheb-sv. Mikuláš 161

 
   
/ 0