Místo: Bukovany (Bukwa), Čistá (Lauterbach Dorf, Ves Litrbachy) [...
Datace: 1786-1878 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Habartov 06

 
   
/ 0