Místo: Brložec (Pürles), Lohov (Lohof), Přestání (Preschtain),...
Laufzeit: 1682-1796 *i, ooi, +i
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Brložec 21

 
   
/ 0