Ort: Německý Chloumek (Deutsch Kilmes, Deutschkilmes)
Laufzeit: 1794-1859 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Bochov 26

 
   
/ 0