Místo: Dlouhá Lomnice (Langlammitz, Lopnič Dlouhá)
Datace: 1794-1844 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Bochov 23

 
   
/ 0