Jste zde

Zbynice - římskokatolická

Německý název: Zbinitz
Diecéze: České Budějovice
Vikariát: Sušice

Před rokem 1314 byla ustanovena plebánie, kterou v průběhu 14. století spravovali mniši z kláštera v Doksanech.
Původní románsko-gotický kostel Zvěstování Panny Marie je jednolodní. V době baroka prošel stavebními úpravami.
Matriky jsou vedeny od roku 1658.

Obec Lešišov a Mokrosuky od r. 1787 ve farnosti Hory Matky Boží.
Obec Lipová Lhota od r. 1787 ve farnosti Budětice.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Sušice Tedražice, Čejkovy, Zbynice, Čermná, Hrádek, Kašovice 1876-1949 *i, ooi, +i Index N
Městský úřad Sušice Tedražice, Čejkovy, Zbynice, Čermná, Hrádek, Kašovice 1889-1924 * XX
Městský úřad Sušice Tedražice, Čejkovy, Zbynice, Čermná, Hrádek, Kašovice 1893-1949 + XXI
Městský úřad Sušice Tedražice, Čejkovy, Zbynice, Čermná, Hrádek, Kašovice 1924-1949 * XXIII
Městský úřad Sušice Tedražice, Čejkovy, Zbynice, Čermná, Hrádek, Kašovice 1941-1949 oo XXIV