Jste zde

Žalmanov - římskokatolická

Německý název: Solmus
Diecéze: Praha
Vikariát: Žlutice

Před rokem 1352 byla ustanovena plebánie. Po bitvě na Bílé hoře se stala součástí fary Andělská Hora. V roce 1783 byla zřízena lokálie, samostatná fara vznikla až přibližně v 50. letech 19. století.
Původní kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 16. století vyhořel v polovině 17. století. Nový bezslohový chrám pochází z roku 1825.
Matriky jsou vedeny od roku 1784, předtím u fary Andělská Hora.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Bochov Nová Víska 1856-1945 *
Městský úřad Bochov Žalmanov 1883-1933 *
Městský úřad Bochov Stružná 1893-1925 *
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Činov 1909-1946 * 6
Městský úřad Bochov Žalmanov 1913-1949 +
Městský úřad Bochov Stružná 1926-1946 *
Městský úřad Bochov Žalmanov 1934-1949 oo
Městský úřad Bochov Žalmanov 1934-1950 *
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Činov 1937-1946 + 5