Jste zde

Vranov - římskokatolická

Existence: 
1384 - 31.12.1949

Německý název: Frohnau
Diecéze: Praha
Vikariát: Sokolov

Plebánie před r. 1384 (od r. 1236 filiální k faře Loket). Po reformaci filiální k faře Kostelní Bříza. Samostatná fara obnovena r. 1734.
Kostel sv. Jakuba, gotický za 14. stol., v 18. stol. zbarokizován. Byl zničen v 60. letech 20. stol.
Německé obyvatelstvo bylo odsunuto, obec se stala součástí vojenského výcvikového prostoru Prameny.
Dosud bylo uváděno, že matriky jsou vedeny od r. 1663. V roce 2010 byla nalezena a předána archivu nejstarší matrika, kde záznamy narozených začínají již rokem 1634. Po r. 1946 byly matriky uloženy uloženy na arciděkanství v Sokolově - obec nebyla znovu osídlena.

Nejstarší záznamy pro obec Rovná se vyskytují též v matrice Kostelní Bříza 1.

Ostatní lokality: Bühnelhäuser (Oeden-schönfeldt, Bienl, Pienl) - zan. samota u zan. ob. Vranov; Dorschnerů Mlýn ( Dorschnermühle, Reichenbacher mühl) - zan. mlýn u zan. obce Bystřina na potoce Velká Libavá; Dvůr u Smrků (Fichtenhof) - dvůr u zan. ob. Bystřina; Kamenný Mlýn (Steinmühle) - zan. mlýn na Lobezském potoce u ob. Vranov; Kozí Mlýn (Ziegmühl) - neurčeno; Melda (auf der Mölta, Melthau)- zan. samota u zan. ob. Vranov; Schramův Mlýn (Schrammühl) - zan. mlýn na Lobezském potoce u ob.Vranov; Vranovský ovčín (Fronau - Schäferei) - neurčeno

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Březová Vranov 1872-1932 *
Městský úřad Březová Rovná 1885-1946 *
Městský úřad Březová Rovná 1885-1946 +
Městský úřad Březová Rovná 1885-1946 oo
Městský úřad Březová Vranov 1891-1945 oo
Městský úřad Březová Vranov 1891-1946 +
Městský úřad Březová Vranov 1933-1946 *