Jste zde

Velký Bor - římskokatolická

Německý název: Gross Bor
Vikariát: Horažďovice
Diecéze: České Budějovice

Od roku 1336 byla připomínána plebánie pod patronátem zderazského kláštera křižovníků. Po reformaci byl Velký Bor spravován farou Malý Bor až do roku 1697, kdy došlo k obnovení samostatné fary.
Farní kostel sv. Jana Křtitele je jednolodní gotický chrám, který pochází z konce 13. století a počátku 14. století. Opravován byl ve letech 1550 a 1836.
Matriky existují od roku 1700, dříve u fary Malý Bor.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Horažďovice Velký Bor, Holkovice, Jetenovice, Komušín, Horažďovická Lhota, Svéradice 1871-1949 *i, ooi, +i
Městský úřad Horažďovice Velký Bor, Holkovice, Jetenovice, Komušín, Horažďovická Lhota, Svéradice 1916-1949 * X
Městský úřad Horažďovice Velký Bor, Holkovice, Jetenovice, Komušín, Horažďovická Lhota, Svéradice 1922-1949 oo VI
Městský úřad Horažďovice Velký Bor, Holkovice, Jetenovice, Komušín, Horažďovická Lhota, Svéradice 1938-1949 + VIII