Jste zde

Tureč - římskokatolická

Existence: 
1194 - 31.12.1949

Německý název: Turtsch
Diecéze: Litoměřice
Vikariát: Kadaň

Plebánie r. 1194. Za třicetileté války kostel zbořen a fara zanikla. Cca 1694 - 1809 komendátní k faře Žďár. Lokálie 1809, fara 1853.
Kostel sv. Jiří, barokní z r. 1700. Zbořen 1953.
Obce zanikly v roce 1955 - součást VÚ Hradiště.
Matriky vedeny od r. 1679.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Tureč 1863-1947 + 5
Obecní úřad Radonice Obrovice 1902-1949 * 6
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Tureč 1919-1949 * 7
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Tureč 1921-1949 oo 6