Jste zde

Trhanov - římskokatolická

Německý název:
Diecéze: České Budějovice
Vikariát: Domažlice

Lokálie byla ustanovena v roce 1787. Samostatná fara založena až v roce 1855.
Kostel sv. Jana Nepomuckého byl vystavěn na místě zámecké kaple z roku 1706. V roce 1810 při požáru zámku vyhořel, opravy kostela probíhaly až do roku 1819.
Matriky jsou vedeny od roku 1787, dříve u fary Klenčí pod Čerchovem.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Chodov, Trhanov, Pec, Újezd, Babylon 1924-1949 oo IV
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Chodov, Trhanov, Pec, Újezd, Babylon 1935-1949 *