Jste zde

Toužim - římskokatolická

Existence: 
1384 - 31.12.1949

Německá název: Theusing
Diecéze: Praha
Vikariát: Teplá

Před r. 1384 plebánie a zároveň proboštství řádu premonstrátů kanonie Milevsko. Po reformaci sekularizována. R. 1785 děkanství.
Kostel Narození Panny Marie vznikl pravděpodobně po roce 1488, kdy nahradil starší svatyni bývalého proboštství milevských premonstrátů (dnes zámek). Z původní stavby se zachovalo přízemí věže. Barokní přestavby proběhly v letech 1656, 1738–42 a 1778, zpravidla po požárech.
Matriky vedeny od r. 1652.

Ostatní lokality: Krásný Hrad (Schönburg) - č. ob. Kojšovice, č. ob. Toužim, okr. Karlovy Vary; Ovčín (Schäferei, Schafhof) - č. ob. Útvina, okr. Karlovy Vary; Pohodnice (Theusinger Abdeckerei); Toužim - špitál (Hospital); V Oboře (Thiergarten, Thiergartenhäusel) - hájovna u ob. Toužim

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Toužim Krásný Hrad 1845-1947 oo V
Městský úřad Toužim Kojšovice 1845-1948 oo V
Městský úřad Toužim Políkno 1845-1949 oo V
Městský úřad Toužim Prachomety 1861-1949 * I
Městský úřad Toužim Kosmová 1864-1942 * X
Městský úřad Toužim Kojšovice 1865-1949 * X
Městský úřad Toužim Krásný Hrad 1869-1949 * X
Městský úřad Toužim Políkno 1875-1949 * X
Městský úřad Toužim Kosmová 1882-1948 + VII