Sie sind hier

Těnovice - římskokatolická

Existence: 
1352 - 31.12.1949

Německý název: Teniovitz
Diecéze: Praha
Vikariát: Rokycany

Před r. 1352 plebánie, po husitských válkách obnovena. V letech 1524 - 29 administrována řádem pavlánů, r. 1566 sekularizována. Po reformaci k ní filiální fara Číčov.
Kostel z počátku 14. století, barokně upraven koncem 17. století, kdy byla přistavěna západní věž s jehlancovou střechou a kaple. Přízemí věže je otevřeno na způsob předsíně, v roce 1777 byly na věž instalovány hodiny. Presbytář, zakončený třemi boky, má žebrovou klenbu ze dvou polí, k severní straně přiléhá sakristie. Hlavní oltář je pseudorenesanční, obraz Nanebevzetí Panny Marie maloval Zikmund Rudl. Loď kostela je obdélníková s rovným stropem. V severní zdi lodi je zazděný gotický vchod.

Matriky vedeny od r. 1636. Matrika III. (N 1708 - 1725, O 1708 - 1725, Z 1707 - 1733) je ztracená již od 18. stol. - viz štítek na deskách knihy Těnovice 3 (pův. č. IV.).

Ostatní lokality: Hvížďalka (též Flusárna) - samota u ob. Spálené Poříčí; Kbely - č. ob. Železný Újezd, č. ob. Čížkov, okr. Plzeň-jih; Labežský Mlýn (Mlejn Lhotecký) - mlýn na potoce Bradava u ob. Těnovice; Pohodnice (též Hájek) - zan. lokalita u ob. Hořehledy; Poříčská koželužna - neurčeno; Stará Bažantnice - neurčeno

Zukünftige Erweiterungen

Die bisher auf den Standesämtern (tschechisch: "matrika", "matriční úřad") aufbewahrten Matriken werden erst nach dem Aufbewahrungsfristablauf ins Archiv übergegeben.

Lagerungsort Orte Laufzeit Bezeichnung des Buches
Městský úřad Spálené Poříčí Planiny 1871-1946 oo I
Městský úřad Spálené Poříčí Planiny 1871-1949 * I
Městský úřad Spálené Poříčí Planiny 1872-1949 + I
Městský úřad Spálené Poříčí Těnovice 1891-1949 + V
Městský úřad Spálené Poříčí Těnovice 1891-1949 oo I
Městský úřad Spálené Poříčí Těnovice, Záluží, Hořehledy, Lučiště 1909-1949 * XI