Sie sind hier

Štítary - římskokatolická

Existence: 
1357 - 31.12.1949

Německý název: Schüttarschen, Štitary
Diecéze: České Budějovice
Vikariát: Hostouň

Od r. 1357 plebánie. Po reformaci do r. 1717 administrována klášterem premonstrátů v Teplé. Jako filiální přidělena fara Mělnice. R. 1717 fara sekularizována. Farní kostel sv. Vavřince - o samotě na kopci asi 1 km od vsi, gotický jednolodní, do 30. leté války opevněn, po reformaci částečně barokně upraven. Kostel sv. Judy Tadeáše - v obci u fary ho nechal postavit v roce 1705 farář J. Partner, který nemohl pro nemoc docházet ke vzdálenému kostelu v prostoru hradiště. Když po osmi letech zemřel, byl v kostelíku i pohřben. Z architektonického hlediska se jedná o zajímavou barokní osmibokou stavbu se čtvercovou sakristií po východní straně a předsíní na straně západní.
Matriky vedeny od r. 1636.

Ostatní lokality: Bruckmühl - neurčeno; Hostětice (Hasatitz, Hasatice) - zan. č. ob. Štítary, č. ob. Hostouň, okr. Domažlice; Pickelmühle - mlýn na Radbuze u ob. Vítání (záznamy nejprve u obce Svinná, od r. 1881 u obce Vítání jako č.p.20); U Sv. Vavřince (Am Laurenziberg) - skupina domů u kostela sv. Vavřince, příslušné k obci Tasnovice.

Zukünftige Erweiterungen

Die bisher auf den Standesämtern (tschechisch: "matrika", "matriční úřad") aufbewahrten Matriken werden erst nach dem Aufbewahrungsfristablauf ins Archiv übergegeben.

Lagerungsort Orte Laufzeit Bezeichnung des Buches
Městský úřad Horšovský Týn Štítary 1861-1945 * IV.
Městský úřad Horšovský Týn Hašov 1883-1945 * IV.
Městský úřad Horšovský Týn Vítání 1894-1944 * IV.
Městský úřad Horšovský Týn Tasnovice, Svinná 1904-1944 * V
Městský úřad Horšovský Týn Štítary 1904-1945 *i 308
Městský úřad Horšovský Týn Oplotec 1905-1945 * V
Městský úřad Horšovský Týn Oplotec, Štítary, Hašov, Svinná, Tasnovice, Vítání, Slatina, Hoštětice, Sedlec, Nasatice 1912-1949 + IV.
Městský úřad Horšovský Týn Tasnovice, Štítary 1920-1949 oo 2.44
Městský úřad Horšovský Týn Štítary 1946-1949 *, *i 55/A