Jste zde

Štědrá - římskokatolická

Existence: 
1384 - 31.12.1949

Německý název: Stiedra
Diecéze: Praha
Vikariát: Žlutice

Plebánie před r. 1384. Po reformaci cca do r. 1749 pod správou premonstrátů z Teplé.
Kostel Narození Panny Marie, barokní z 2. pol. 17. stol.
Matriky od r. 1663.

Do roku 1784 byla součástí farního obvodu též lokalita Dolánky (Dolanka) - zan. č. ob. Verušice, č. ob. Žlutice, okr. Karlovy Vary. Pak u fary Skoky.

Ostatní lokality: Borecký Mlýn (Worka Mühl) - mlýn na Boreckém potoce; Havlův Mlýn (Hablmühle) - mlýn na Střele u ob. Skoky; Hrádecký Mlýn (Schlößl Mühl) - mlýn na Boreckém potoce u ob. Prohoř; Nový Dvůr (Neuhof) - hosp. dvůr u obce Borek; Rabenmühl - mlýn na Střele u ob. Lažany; Rozborenské chalupy (Roßborn, Roßborner Waldhäuseln) - skupina domů u ob. Komárov; Semtěšský Mlýn (Semtieschmühle) - mlýn na Boreckém potoce u ob. Semtěš; Toflův Mlýn (Toffelmühle) - mlýn na Střele u os. Dolánky;

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Žlutice Chlum 1848-1949 +
Městský úřad Žlutice Domašín 1850-1949 *
Městský úřad Žlutice Lažany 1850-1950 +
Městský úřad Žlutice Domašín 1858-1947 +
Městský úřad Žlutice Štědrá, Mostec 1865-1949 oo
Městský úřad Žlutice Zbraslav 1875-1949 +
Městský úřad Žlutice Prohoř 1884-1949 oo
Městský úřad Žlutice Zbraslav 1891-1949 *
Městský úřad Žlutice Prohoř 1891-1949 *