Jste zde

Starý Hrozňatov - římskokatolická

Existence: 
1855 - 31. 12. 1949

Německý název: Alt - Kinsberg
Dřívější český název: Starý Kynšperk
Diecése: Praha
Vikariát: Cheb
Patrocinium farního kostela: Nejsvětější Trojice

Od roku 1663 poutní kaple; 1782 lokálie; fara zřízena 1855.

Matriky jsou vedeny od roku 1787, předtím u fary při kostele sv. Mikuláše v Chebu.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Cheb Starý Hrozňatov 1842-1941 *i
Městský úřad Cheb Mechová 1843-1945 oo VI
Městský úřad Cheb 1852-1947 +i
Městský úřad Cheb Všeboř 1855-1947 oo II
Městský úřad Cheb Malá Všeboř 1863-1945 * III
Městský úřad Cheb Starý Hrozňatov, Nový Hrozňatov 1863-1948 + III
Městský úřad Cheb Dolní Lipina 1870-1945 * III
Městský úřad Cheb Nový Hrozňatov, Starý Hrozňatov 1875-1949 * IV
Městský úřad Cheb Mýtina 1883-1944 * IV