Jste zde

Spálené Poříčí - římskokatolická

Existence: 
1352 - 31.12.1949

Německý název: Brenn-Poritschen
Diecéze: Praha
Vikariát: Rokycany

Před r. 1352 plebánie. Na přelomu 16. a 17. stol. bylo obyvatelstvo většinou protestantské.R. 1611 byla opuštěna katolická fara a nového faráře se vrchnost odvážila dosadit až v r. 1619. Ve městě žila početná židovská komunita. Roku 1792 založeno děkanství. Kostel sv. Mikuláše - původně gotický jednolodní, zbarokizován v letech 1690 - 1694, přestavěn a opraven v letech 1881-1884 a 1908.
Matriky vedeny od r. 1657, předtím u fary Těnovice.

Ostatní lokality: Alaunberk (Alaun, Puchwerk, Fabrika) - továrna na kamenec u Spáleného Poříčí; Dolejší huť - neurčno; Dolejší mlýn ( z Luk) - neurčeno; Dražkovice - samota u ob. Spálené Poříčí; Hořejší hamr - neurčeno; Hořejší mlýn - neurčeno; Hvížďalka (též Flusárna) - samota u ob. Spálené Poříčí; Karlov - č. ob. Spálené Poříčí; Lhotka - dvůr u ob. Spálené Poříčí; Podhrázní mlýn - neurčeno; Podrudský mlýn - neurčeno; Poříčský mlýn - neurčeno; Valcha - neurčeno.

V nejstarších matrikách se objevuje též lokalita Újezd - pravděpodobně Železný Újezd - č. ob. Čížkov, okr. Plzeň-jih

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Spálené Poříčí Lipnice 1835-1949 oo VIII
Městský úřad Spálené Poříčí Lipnice 1877-1949 + VIII.B
Městský úřad Spálené Poříčí Spálené Poříčí 1889-1949 + XI
Městský úřad Spálené Poříčí Spálené Poříčí 1895-1926 * X.A
Městský úřad Spálené Poříčí Lipnice 1904-1949 * IX.B
Městský úřad Spálené Poříčí Spálené Poříčí 1927-1949 * XI
Městský úřad Spálené Poříčí Spálené Poříčí 1945-1949 oo IX.A