Jste zde

Smrkovec - římskokatolická

Existence: 
1384 - 31.12.1949

Německý název: Schönficht
Diecéze: Praha
Vikariát: Sokolov (1937 Mariánské Lázně)

Před r. 1384 plebánie, ze reformace protestantská. Po Bílé hoře do r. 1694 filiální k faře Lázně Kynžvart. Pak fara obnovena.
Fara zanikla v roce 1955 - zánik obce.
Kostel sv. Václava, gotický ze 14. stol, naposledy přestavěn 1839, zbořen v 50. letech 20. stol.
Matriky vedeny od roku 1583. Po odsunu německého obyvatelstva 1946 nebyly doplňovány, ale uloženy na faře v Dolním Žandově.
V matrice Smrkovec 1 se objevuje i lokalita Šitboř (Schöd), která však příslušela od r. 1570 k faře Dřenice.

Ostatní lokality: Grundmühle - mlýn u ob. Smrkovec; Mühlpeint - samota u ob. Smrkovec; Neuhaus - neurčeno; Perlsberger Hammer - hamr u obce Lazy

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Lázně Kynžvart Smrkovec 1869-1946 +
Městský úřad Březová Studánka 1870-1946 *
Městský úřad Březová Ostrov 1874-1944 oo
Městský úřad Lázně Kynžvart Žitná 1876-1946 +
Městský úřad Lázně Kynžvart Lazy 1893-1946 +
Městský úřad Lázně Kynžvart Lazy 1897-1923 *
Městský úřad Lázně Kynžvart Smrkovec 1899-1946 *
Městský úřad Lázně Kynžvart Smrkovec 1900-1945 oo
Městský úřad Březová Studánka 1906-1944 oo