Jste zde

Skalná - římskokatolická

Existence: 
1681 - 31. 12. 1949

Německý název: Wildstein
Diecése: Praha
Vikariát: Cheb
Patrocinium farního kostela Sv. Jana Křtitele

Zhruba od r. 1320 plebánie. V 1. pol. 16. stol. první luteránská fara na Chebsku. Osd r. 1628 administratura chebských dominikánů, pak ve správě fary u sv. Mikuláše v Chebu. 1781 fara obnovena.
Původní farní kostel je zmiňován již v roce 1298, gotický kostel byl v letech 1705-1709 přestavěn do barokní podoby. Po požáru 1810 rozšířen, věž dokončena v r. 1901.
Matriky vedeny od r. 1681.

Součást farního obvodu: Dolní zámek (Unterschloß) - zan. č. ob. Skalná; Horní zámek (Oberschloß) - zan. č. ob. Skalná; Lesní Mlýn (Holzmühl) - neurčeno; Mattelberg (po r. 1945 Kyselka či Ovčárna) - zan. os. u ob. Starý Rybník, os.ob. Skalná; Schladermühl - neurčeno; Štörlův Vrch (Störlberg) - zan. samota u ob. Skalná; Wernerův Mlýn (Wernermühle) - u ob. Nová Ves

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Skalná Zelená 1859-1950 * VI
Městský úřad Skalná Vonšov 1888-1948 * VI
Městský úřad Skalná Starý Rybník 1889-1926 * X
Městský úřad Skalná Skalná 1893-1949 + X
Městský úřad Skalná Starý Rybník, Velký Rybník, Mattelberg 1894-1949 + VIII
Městský úřad Skalná Skalná 1910-1923 * XIV
Městský úřad Skalná Skalná 1924-1949 * XV
Městský úřad Skalná Starý Rybník 1926-1949 * XI
Městský úřad Skalná Skalná 1927-1949 oo XI