Jste zde

Skalná - římskokatolická

Existence: 
1681 - 31. 12. 1949

Německý název: Wildstein
Diecése: Praha
Vikariát: Cheb
Patrocinium farního kostela Sv. Jana Křtitele

Zhruba od r. 1320 plebánie. V 1. pol. 16. stol. první luteránská fara na Chebsku. Osd r. 1628 administratura chebských dominikánů, pak ve správě fary u sv. Mikuláše v Chebu. 1781 fara obnovena.
Původní farní kostel je zmiňován již v roce 1298, gotický kostel byl v letech 1705-1709 přestavěn do barokní podoby. Po požáru 1810 rozšířen, věž dokončena v r. 1901.
Matriky vedeny od r. 1681.

Součást farního obvodu: Dolní zámek (Unterschloß) - zan. č. ob. Skalná; Horní zámek (Oberschloß) - zan. č. ob. Skalná; Lesní Mlýn (Holzmühl) - neurčeno; Mattelberg (po r. 1945 Kyselka či Ovčárna) - zan. os. u ob. Starý Rybník, os.ob. Skalná; Schladermühl - neurčeno; Štörlův Vrch (Störlberg) - zan. samota u ob. Skalná; Wernerův Mlýn (Wernermühle) - u ob. Nová Ves

Místo: 
Křižovatka (Klinghart), Nová Ves (Neudorf), Plesná (Fleissen), Skalná (Wildstein), Starý Rybník (Altenteich), Suchá (Dürr), Šneky (Schnecken), Velký Luh (Grossloh), Velký Rybník (Grossenteich), Vonšov (Fonsau,Fonsava), Zelená (Grün)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Skalná Zelená 1859-1950 * VI
Městský úřad Skalná Vonšov 1888-1948 * VI
Městský úřad Skalná Starý Rybník 1889-1926 * X
Městský úřad Skalná Skalná 1893-1949 + X
Městský úřad Skalná Starý Rybník, Velký Rybník, Mattelberg 1894-1949 + VIII
Městský úřad Skalná Skalná 1910-1923 * XIV
Městský úřad Skalná Skalná 1924-1949 * XV
Městský úřad Skalná Starý Rybník 1926-1949 * XI
Městský úřad Skalná Skalná 1927-1949 oo XI