Jste zde

Prostiboř - římskokatolická

Existence: 
1356 - 31.12.1349

Německý název: Prostiboř
Diecéze: České Budějovice
Vikariát: Horšovský Týn

Před r. 1356 plebánie spravovaná klášterem benediktinů v Kladrubech, r. 1651 sekularizována.
Kostel sv.Mikuláše, původně gotický jednolodní, zbarokizován v letech 1753 - 1756.
Matriky vedeny od r. 1672.

Ostatní lokality: Kečovský Mlýn (molendium ketschense) - mlýn na Úhlavce u ob. Prostiboř; Kishův Mlýn (Giskamühle, Molendino Giskiense) - u ob. Darmyšl; Kopec (Kopetzen) - č. ob. Prostiboř; Kopec-koželužna (Excoriatoria kopeczensis) - neurčená koželužna; Malečkův Mlýn (Zapfenmühle) - zan. mlýn u ob. Darmyšl; Mezholezský Mlýn (molendino Mesholensi, Mesholen Mühle) - mlýn u ob. Mezholezy; Neumühle - zan. č. ob. Buková, č. ob. Mezholezy; Nova Villa - neurčená hájovna; Sablusco (molendio darmyšlense, molendino Sabluscense, Sobluska) - neurčeno; Válcový Mlýn (též Mlýn Kopecký, molendino Kopczensi, Waltzmühle) - zan. mlýn u ob. Telice

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Kladruby Kopec 1808-1945 *, oo, + V
Městský úřad Kladruby Prostiboř 1882-1926 * VI.
Městský úřad Kladruby Telice 1891-1936 * VI.
Městský úřad Kladruby Buková 1896-1943 * VI.
Městský úřad Kladruby Darmyšl 1898-1926 * VI.
Městský úřad Kladruby Prostiboř, Buková, Telice, Tuněchody, Darmyš, Kopec 1910-1949 * VII.
Městský úřad Kladruby Prostiboř, Darmyšl, Tuněchody, Telice, Kopec, Buková 1912-1949 oo VII.
Městský úřad Kladruby Prostiboř, Buková, Darmyšl, Telice, Kopec, Tuněchody 1938-1949 + VII.