Sie sind hier

Přebuz - římskokatolická

Existence: 
1658- 31. 12. 1949

Německý název: Frühbuss
Diecése: Praha
Vikariát: Žlutice
Patrocinium farního kostela: sv. Bartoloměje

Původně protestantská farnost založena kolem r. 1500 a náležela k nejdeckému okresu. Po reformaci filiální k faře v Jindřichovicích. Od r. 1701 samostatná fara.
Kostel sv. Bartoloměje v pozdně barokním provedení byl vystaven v r. 1780 na místě původního kostela.
Matriky vedeny od r. 1658

Kromě přiřazených obcí se v matrikách objevují další lokality: Ptačí (Vögeldorf, dříve osada obce Šindelová, zanikla kol. r. 1960), Obora (Hochgarth, osada obce Šindelová), Pila (Schneidmühl, okr. Karlovy Vary), Schusterpeint/Schusterbeind (pomístní název, patřící k Rolavě).

Zukünftige Erweiterungen

Die bisher auf den Standesämtern (tschechisch: "matrika", "matriční úřad") aufbewahrten Matriken werden erst nach dem Aufbewahrungsfristablauf ins Archiv übergegeben.

Lagerungsort Orte Laufzeit Bezeichnung des Buches
Městský úřad Rotava Břidlová 1836-1950 oo V
Městský úřad Rotava Břidlová 1879-1950 + II
Městský úřad Rotava Přebuz 1886-1950 oo II
Městský úřad Rotava Břidlová 1888-1950 * I
Městský úřad Rotava Rolava 1889-1950 oo VII
Městský úřad Rotava Rolava 1893-1950 + VIII
Městský úřad Rotava Rolava 1905-1922 * XII
Městský úřad Rotava Přebuz 1908-1922 * IV
Městský úřad Rotava Přebuz 1922-1941 * V