Jste zde

Pleš - římskokatolická

Existence: 
1784 - 31. 12. 1949

Německý název:Plöss
Diecése: České Budějovice
Vikariát: Domažlice
Patrocinium farního kostela: sv. Jana Křtitele, od r. 1906 Panny Marie Pomocné

V roce 1787 zřízena lokálie, kde byl dosazen kaplan z Železné (Eisendorf). V roce 1858 fara.
Kostel sv. Jana Křtitele byl postaven na místě původní kaple, která tvořila loď, ke které byl ve 2. pol 17. stol. přistavěn presbytář a věž. Nynější kostel byl postaven v pseudogotickém slohu v letech 1904-1906 a byl zasvěcen Panně Marii Pomocné.
Matriky vedeny od r. 1784 (nejstarší se nedochovala).

Kromě přiřazených obcí byly součástí FO také lokality Strasshütte a Václav (zaniklé části zaniklé obce Pleš, zaniklá část obce Smolov, část obce Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice); Plešský Mlýn (Plösser Mühle) - zan. mlýn na Plešském potoce; Zankmühle - zanikl. mlýn na Plešském potoce.

Matriky Pleš 13 - 16 zahrnující léta 1800 - 1824 jsou druhopisy povýšené na prvopisy. Prvopisy matrik fary Pleš se pro toto období nedochovaly.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Bělá nad Radbuzou Pleš 1909-1929 *
Městský úřad Bělá nad Radbuzou Pleš 1923-1946 oo
Městský úřad Bělá nad Radbuzou Pleš 1930-1949 *
Městský úřad Bělá nad Radbuzou Pleš 1940-1949 +