Jste zde

Plasy - římskokatolická

Existence: 
1146 - 31.12.1949

Německý název: Plass
Diecéze: Praha
Vikariát: Kralovice

V letech 1146 - 1785 fara podřízena klášteru cisterciáků, v roce 1785 sekularizována. Od roku 1931 děkanství.
Původně konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Vystavěn 1154 - 1204 románský. Za husitských válek zbořen. Na ruinách v letech 1661-68 vystavěn nový barokní kostel.
Matriky vedeny od r. 1702, dříve vedeny u fary Žebnice.

Matriky jsou vedeny též pro lokality: Mozolinský mlýn (též Mozolina, Lomanský mlýn) - na Lomanském potoce; Lomany - dvůr, os. ob. Lomnička, č. ob. Plasy, okr. Plzeň-sever

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Plasy Plasy, Babina, Nebřeziny 1864-1944 *i, ooi, +i
Městský úřad Plasy Plasy, Babina, Nebřeziny 1893-1949 + XII
Městský úřad Plasy Plasy, Babina, Nebřeziny 1901-1946 * XVII
Městský úřad Plasy Korýtka, Vrážné 1922-1949 * XIX
Městský úřad Plasy Plasy, Nebřeziny 1934-1949 * XVIII
Městský úřad Plasy Babina 1934-1949 * XX
Městský úřad Plasy Plasy, Babina, Nebřeziny 1941-1949 oo XXII