Jste zde

Planá (TC) - římskokatolická

Existence: 
1591- 31. 12. 1949

Německý název: Plan
Diecése: Plzeň (dříve Praha)
Vikariát: Tachov (dříve Planá)
Patrocinium farního kostela: Nanebevzetí Panny Marie

Od r. 1352 plebánie, poté fara. Od 9. 5. 1906 děkanství.
Původně románský kostel ze 13. stol. byl v 60. a 80. letech přestavěn do barokní podoby.

Matriky vedeny od r. 1591.

Kromě přiřazených obcí je součástí FO osada Svatá Anna.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Planá Dolní Jadruž, Karlín 1880-1949 + I
Městský úřad Planá Planá 1893-1947 oo X
Městský úřad Planá Dolní Jadruž, Karlín, Planá 1905-1947 * XXIV.B
Městský úřad Planá Planá 1908-1931 * XXIII
Městský úřad Planá Ústí, Planá 1918-1947 * XXVI.B
Městský úřad Planá Planá 1931-1940 * XXV
Městský úřad Planá Planá 1940-1946 * XXVI.A
Městský úřad Planá Planá 1942-1947 oo XII.
Městský úřad Planá Planá 1945-1949 + XVI