Sie sind hier

Pivoň - římskokatolická

Existence: 
1784 - 31. 12. 1949

Německý název: Stockau
Diecése: Plzeň
Vikariát: Domažlice
Patrocinium farního kostela: Zvěstování Panny Marie

V letech 1047-1787 fara pod správou konventu Augustiniánů Eremitů. R. 1787 lokálie, od r. 1853 fara.
Kostel Zvěstování Panny Marie je jednolodní raně gotická stavba, r. 1686 proběhla částečná přestavba do barokní podoby. Až do roku 1785 sloužil jako klášter.
Matriky vedeny od r. 1784, předtím u fary Šitboř.

Zukünftige Erweiterungen

Die bisher auf den Standesämtern (tschechisch: "matrika", "matriční úřad") aufbewahrten Matriken werden erst nach dem Aufbewahrungsfristablauf ins Archiv übergegeben.

Lagerungsort Orte Laufzeit Bezeichnung des Buches
Městský úřad Poběžovice Skláře 1802-1928 *, oo, + 1004
Městský úřad Poběžovice Mladé Korytany 1843-1923 *, oo, + 993
Městský úřad Poběžovice Herštýnské Chalupy 1855-1923 *, oo, + 988
Městský úřad Poběžovice Vranov 1856-1922 *, oo, + 1008
Městský úřad Poběžovice Sezemín, Herštýnské Chalupy 1894-1949 *, oo, + 989
Městský úřad Poběžovice Vranov 1898-1948 oo 1013
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Nuzarov 1907-1946 * V
Městský úřad Poběžovice Herštýnské Chalupy 1907-1949 * 990
Městský úřad Poběžovice Pivoň 1910-1949 + 1015