Jste zde

Pernarec - římskokatolická

Existence: 
1648 - 31. 12. 1949

Německý název: Pernharz
Diecése: Praha
Vikariát: Stříbro, dříve Plzeň
Patrocinium farního kostela sv. Mikuláše

Od roku 1352 pebánie spravovaná klásterem premonstrátů v Teplé.
Kostel se uváděl již v roce 1360, byl nově postaven a vysvěcen 14. června 1722 - jedná se o jednolodní stavbu v barokním slohu, obnoven byl v letech 1820-1822 a 1901.
Matriky vedeny od r. 1648.

Do farního obvodu spadají také lokality Mlýn u Hlavatých (Klavatenmühle - mlýn u obce Čerňovice), Německý mlýn (Deutschmühle - mlýn u obce Čerňovice), Düstermühle a Ničová (Nitschova) - ves u Málkovic.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Obecní úřad Pernarec Pernarec a okolí 1853-1940 *i, ooi, +i 110
Obecní úřad Pernarec Pernarec, Krukanice, Březí, Málkovice, Čerňovice 1869-1949 + V
Obecní úřad Pernarec Donské domky, Pichl, Německý mlýn 1881-1949 * VI
Obecní úřad Pernarec Pernarec, Krukanice 1881-1949 * VI
Obecní úřad Pernarec Čerňovice 1881-1949 * VI
Obecní úřad Pernarec Březí 1881-1949 * VI
Obecní úřad Pernarec Málkovice, Ničová 1881-1949 * VI
Obecní úřad Pernarec Pernarec a okolí 1945-1949 *i 103
Obecní úřad Pernarec Pernarec a okolí 1945-1949 +i 108