Jste zde

Pačejov - římskokatolická

Existence: 
1787 - 31. 12. 1949

Německý název: Patschiw
Diecéze: České Budějovice
Vikariát: Sušice
Patrocinium farního kostela Panny Marie Sněžné

V letech 1785-1803 plebánie, poté přifařena k Malému Boru. Od r. 1840 obnovena lokálie, r. 1857 samostatná farnost. Od r. 1908 opět lokálie
Původní románský jednolodní kostel pobořen r. 1685, r. 1871 nahrazen pseudogotickou stavbou od E. Pillera.
Matriky vedeny od r. 1787, dříve u fary Malý Bor. U fary Malý Bor též v letech 1803 - 1840.

Kromě přiřazených lokalit byla součástí farního obvodu obec Týřovice (osada obce Velešice).

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Obecní úřad Pačejov Pačejov, Velešice, Týřovice 1859-1947 *i, ooi, +i II
Obecní úřad Pačejov Pačejov, Velešice, Týřovice 1905-1949 oo III
Obecní úřad Pačejov Pačejov, Velešice, Týřovice 1919-1949 * V
Obecní úřad Pačejov Pačejov, Velešice, Týřovice 1933-1949 + III