Sie sind hier

Otročín - římskokatolická

Existence: 
1384 - 31.12.1949

Německý název: Landek
Diecéze: Praha
Vikariát: Teplá

Plebánie před r. 1384. Fara obnovena r. 1602, spravována z kláštera premonstrátů v Teplé. Kostel sv. Michaela Archanděla, empírový z let 1834 - 38, na místě původního gotiského kostela Božího těla.
Matriky vedeny od r. 1647.
Záznamy zemřelých pro celý farní obvod (Brť, Měchov, Otročín, Poseč, Tisová) z let 1934-1945 jsou v matrice Vidžín 36.

Ostatní lokality: Brťský Mlýn (Pürtenmühl) - u obce Brť; Otročínský Mlýn (Landeckenrmühle) - u obce Otročín; Nový Mlýn (Neumühl) - mlýn u ob. Tisová; Rohrův Mlýn (Rohrmühle) - mlýn u ob. Tisová; Tisovský Mlýn (Tissauermühle) - u obce Tisová

Zukünftige Erweiterungen

Die bisher auf den Standesämtern (tschechisch: "matrika", "matriční úřad") aufbewahrten Matriken werden erst nach dem Aufbewahrungsfristablauf ins Archiv übergegeben.

Lagerungsort Orte Laufzeit Bezeichnung des Buches
Obecní úřad Otročín Otročín 1810-1949 +i
Obecní úřad Otročín Otročín, Měchov, Tisová, Poseč, Prachomety 1848-1949 +i
Obecní úřad Otročín Poseč, Tisová 1886-1950 * B X
Obecní úřad Otročín Měchov 1895-1949 * B XI
Obecní úřad Otročín farní obvod 1899-1949 *i, ooi, +i
Obecní úřad Otročín Brť 1901-1949 * XI
Obecní úřad Otročín Brť 1909-1949 oo VII
Obecní úřad Otročín Měchov 1915-1948 oo C XII
Obecní úřad Otročín Otročín, Měchov, Tisová, Brť, Poseč, Prachomety 1916-1949 + V